اخبار ویژه اخبار ویژه

۲۶ اسفند ۱۳۹۴
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
۱۲ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش اداره کل عملیا ت ایمنی زمینی فرودگاههای کشور جلسه ای با حضور شرکتهای هندلینگ ایران ایر- سامان- کوشاکیش برگزار گردید.
۱۱ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، طی برگزاری کارگاه آموزشی با هدف بروز رسانی مهارتها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در حضور مدیر کل عملیات ایمنی زمینی و معاون عملیات هوانوردی فرودگاه مذکور ، تکنیکهای مختلف و جدید بر گرفته از کالج سنگاپور فراگرفته شد و توسط تیمهای عملیاتی در فرودگاه اجرا شد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، کارگاه آموزشی تحت عنوان دستاوردهای آموزشی سنگاپور با هدف بروزرسانی آموزشهای مهارتی در فرودگاه مشهد کار خود را آغاز کرد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
برگزاری دوره آموزشی کالای خطرناک از ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه 94 در فرودگاه کرمان

اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل

 

فیش حقوقی فیش حقوقی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سایت های مرتبت سایت های مرتبت