اخبار ویژه اخبار ویژه

۲ فروردين ۱۳۹۵
با حضور آقاي اکبري ، آقاي حاجي بيگي وهمکاران ستادي
۲۶ اسفند ۱۳۹۴
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
۱۲ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش اداره کل عملیا ت ایمنی زمینی فرودگاههای کشور جلسه ای با حضور شرکتهای هندلینگ ایران ایر- سامان- کوشاکیش برگزار گردید.
۱۱ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، طی برگزاری کارگاه آموزشی با هدف بروز رسانی مهارتها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در حضور مدیر کل عملیات ایمنی زمینی و معاون عملیات هوانوردی فرودگاه مذکور ، تکنیکهای مختلف و جدید بر گرفته از کالج سنگاپور فراگرفته شد و توسط تیمهای عملیاتی در فرودگاه اجرا شد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، کارگاه آموزشی تحت عنوان دستاوردهای آموزشی سنگاپور با هدف بروزرسانی آموزشهای مهارتی در فرودگاه مشهد کار خود را آغاز کرد.

اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل

 

فیش حقوقی فیش حقوقی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سایت های مرتبت سایت های مرتبت