معرفی مدیرکل معرفی مدیرکل

رزومه كاري مدیر کل ایمنی و آتش نشانی فرودگاههای کشور
 
 
 
بسمه تعالی
DSCN5648.JPG
(رزومه کاری)
مشخصات فردی:                                                                                                                                                       
 
نام :حمید
نام خانوادگی : حاجی بیگی
شماره شناسنامه:6308
سال تولد:1356
وضعیت کاری: مدیر کل اداره کل ایمنی و آتش نشانی         
وضعیت تاهل:متاهل
تاریخ استخدام:1379
 
تحصیلات و تجربه های علمی:
1.        مدرک کاردانی برق قدرت
2.        کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی        
3.        کارشناسی مدیریت بازرگانی(گرایش بیمه)
 
تجربه های کاری و حرفه ای:
1.        ازتاریخ 1379 لغایت 1381 تکنسین ایمنی زمینی مهرآباد
2.        ازتاریخ1381 لغایت 1382 سرکشیک هدایت زمینی هواپیما
3.        از تاریخ 1382لغایت 1386 معاون اداره ایمنی زمینی فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)
4.        از تاریخ 1386لغایت 1391 رئیس اداره ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد
5.        از تاریخ 1391لغایت 1393 معاون مدیر کل فرودگاه امام خمینی (ره) (معاون توسعه مدیریت منابع)
6.        از تاریخ 1393 تاکنون مدیر کل ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور
7.        عضو کار گروه راه اندازی بهره برداری فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)
8.        عضو کمیته ایمنی فرودگاه مهرآباد
9.        دبیر کار گروه تحویل اداری و مبارزه با فساد اداری فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)
10.    دبیر کمیته وصول مطالبات
11.    عضو شورای فرهنگی فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)
12.    عضو کار گروه تدوین و دستور العمل Airport management  فرودگاه کشور
13.    شرکت فعال دستوالعمل Emergency plan  فرودگاههای مشهد , رشت, قشم و امام خمینی بعنوان ناظر
14.    نماینده شرکت فرودگاهها در انتقال اموال و دارایی ها به شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
15.    حضور فعال به عنوان فرمانده عملیات ایمنی و نجات در کلیه عملیات اضطراری در فرودگاه امام خمینی (ره ) و مهر آباد
16.    نماینده عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاههای کشور درقرار دادهای در آمد ی و هزینه ای فرودگاه امام خمینی (ره)
 
مدارک و گواهینامه های حرفه ای
1.        Course 111 به میزان 1000 ساعت
2.        دوره آموزش مدیریت ایمنی Sms
3.        شناخت هواپیما
4.        انکس 18 گانه
5.        انکس 14
6.        آشنائی با سیبستم مدیریت کیفیت
7.        دوره Emergency طرح اضطراری فرودگاه
8.        دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه Ims
9.        مبانی خط مشی گذار
10.    برنامه ریزی دستگاه های دولتی مدیریت تعارض و فنون مذاکره
11.    راهبردهای آموزش توان افزایی
12.    رهبر تحول در سازمان مدیریت نظام پیشنهادات
13.    قوانین و مقررات شرکت های دولتی
14.    مدیریت رفتار سازمانی
15.    آیین مدیریت
16.    مدیریت مهندسی ارزشی
17.    مهارتهای هفت گانه کامپیوتر IT
18.    مدیریت بحران در فرودگاه
 
زمینه های تدریس :
1.        مدرس دوره هدایت زمینی هواپیما دانشکده صنعت هوانوردی و دانشگاه جامع علمی کاربردی
2.        مدرس Apron Management
3.        مدرس دوره اپرون و ایمنی زمینی در فرودگاه کشور
 
صلاحیت های شغلی :
1.        دارای Full Rating ایمنی و نجات فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشور
2.       دارای صلاحیت مجوز تدریس از سازمان هواپیمایی