اخبار ویژه اخبار ویژه

۱۲ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش اداره کل عملیا ت ایمنی زمینی فرودگاههای کشور جلسه ای با حضور شرکتهای هندلینگ ایران ایر- سامان- کوشاکیش برگزار گردید.
۱۱ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، طی برگزاری کارگاه آموزشی با هدف بروز رسانی مهارتها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در حضور مدیر کل عملیات ایمنی زمینی و معاون عملیات هوانوردی فرودگاه مذکور ، تکنیکهای مختلف و جدید بر گرفته از کالج سنگاپور فراگرفته شد و توسط تیمهای عملیاتی در فرودگاه اجرا شد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، کارگاه آموزشی تحت عنوان دستاوردهای آموزشی سنگاپور با هدف بروزرسانی آموزشهای مهارتی در فرودگاه مشهد کار خود را آغاز کرد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۴
برگزاری دوره آموزشی کالای خطرناک از ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه 94 در فرودگاه کرمان
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
طی ابلاغ معاون توسعه مدیریت و منابع آقای مجتبی شعاعی به عنوان معاون ایمنی و نجات اداره کل عملیات ایمنی زمینی شرکت فرودگاههای کشورمنصوب گردید.این مراسم با حضور اکبری معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور ، حاجی بیگی مدیرکل عملیات ایمنی زمینی، صدارت معاون عملیات هوانوردی فرودگاه مهرآباد و روسای ادارات ایمنی زمینی فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) برگزار گردید.

اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل

 

فیش حقوقی فیش حقوقی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سایت های مرتبت سایت های مرتبت