اخبار ویژه اخبار ویژه

۱۹ دی ۱۳۹۴
به گزارش اداره ایمنی زمینی فرودگاه شیراز: Apron فرودگاه که شامل 12 موقعیت پارک هواپیما است رنگ آمیزی و در ابتدای هر موقعیت Marking مختص استند طبق استاندارد های بین المللی حک شد.
۱۶ دی ۱۳۹۴
به گزارش اداره ایمنی زمینی فرودگاه مهرآبادApron 1 (شرقی) از استندشماره (1) تا (118) شماره گزاری شد و بصورت استاندارد رنگ آمیزی گردید . همچنین سرویس ردهای کناره و سرویس رد متقاطع تاکسی لین (Taxi line) که از اهمیت ویژه ای در این رمپ برخوردار است رنگ آمیزی گردید.
۱۵ دی ۱۳۹۴
ایمنی زمینی فرودگاه بندرعباس از تاریخ 94/10/14به مدت 5 روز میزبان دوره آموزشی مدیریت ایستگاه ایمنی و آتش نشانی است.
۵ دی ۱۳۹۴
جلسه مدیران کل بخش عملیات هوانوردی در اداره کل ایمنی و آتش نشانی روز شنبه 94/10/05 با حضور سعید اکبری معاونت هوانوردی شرکت فرودگاه های کشوردر خصوص موضوع ها و چالش های پیش رو در حوزه عملیات هوانوردی برگزار شد.
۵ دی ۱۳۹۴
در سال هاي اخير اطلاعات زيادي در مورد زلزله کسب کرده و فرآيند وقوع آن را بهتر از پيش درک نموده و با تلفات ناشي از آن آشنا هستيم. اما هنوز هم براي مقابله با آن کاري نمي توانيم انجام دهيم. البته دانش امروزي با تواني که دارد راه‌ حل‌ هايي را پيشنهاد مي ‌کند که در برخي از شرايط مفيد به نظر مي ‌رسد. با اين وجود، در حال حاضر اين امکان وجود ندارد که به مردم گفت دقيقاً چه وقت زلزله روي مي دهد.

اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل

 

فیش حقوقی فیش حقوقی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سایت های مرتبت سایت های مرتبت