اخبار ویژه اخبار ویژه

۲ دی ۱۳۹۴
به گزارش اداره کل ایمنی و نجات فرودگاهی ، دهمین دوره آموزشی course 111 به مدت 450 ساعت از تاریخ 94/07/18 لغایت 94/09/30 در دانشکده هواپیمایی جهت نیرو های ورودی جدید برگزار گردید که در این دوره پرسنل با مقدمات آتش نشانی و نجات هواپیما آشنايي کامل پیدا کردند .
۲۹ آذر ۱۳۹۴
به گزارش اداره کل عملیات ایمنی و نجات فرودگاهی دوره آموزشی عیب یابی و سرویس و نگهداری خودرو های اطفائیه ار 94/09/28 لغایت 94/10/02 در اداره ایمنی زمینی فرودگاه مهرآباد برگزار می گردد.
۲۳ آذر ۱۳۹۴
مدیر کل ایمنی و آتش نشانی شرکت فرودگاه های کشور در ارتباط با بخش مدیریت اپرون Apron Management گفت :تردد و فعالیت همزمان صد ها دستگاه خودرو و تجهیزات هندلینک جهت ارائه سرویس به هواپیما و همچنین طلاقی مسیر خزش هواپیما و سرویس ردها در فرودگاه های پر ترافیک خطر وریسک را بالا می برد که نیاز وجود یک سیستم یکپارچه و خاص کنترل ترافیک در اپرون سطوح پروازی می باشد.
۱۷ آذر ۱۳۹۴
دوره آموزش عملی وکاربردی تجهیزات نجات فرودگاهی جهت افزایش توانایی وارتقاء سطح امنیت فرودگاه به مدت دو روز از تاریخ 94/09/08 الی 94/09/09 توسط کارشناس اداره کل ایمنی وآتش نشانی آقای محمدرضا اینانلونژاد در محل فرودگاه طبس برگزار گردید .
۴ آذر ۱۳۹۴
به گزارش اداره روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از تاریخ 94/09/02 بمدت 5 روز میزبان دوره آموزشی مدیریت ایستگاه ایمنی و آتش نشانی است.

اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل

 

فیش حقوقی فیش حقوقی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سایت های مرتبت سایت های مرتبت