اخبار ویژه اخبار ویژه

۳۱ خرداد ۱۳۹۵
به گزارش اداره کل عملیات ایمنی زمینی ، سیستم گزارش دهی ارسالی توسط ادارات ایمنی زمینی فرودگاههای کشور که طی فرآیندی در اداره کل عملیات ایمنی زمینی مورد پردازش قرار می گرفت ، با کار کارشناسی چند ماهه بروز شد و در قالب فایل اکسل و فناوری اطلاعات در اختیار فرودگاههای کشور قرار داده شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
به گزارش اداره کل عملیات ایمنی زمینی دوره آموزشی ست هیدرولیک نجات روز دوشنبه مورخ95/03/10 با حضور کارشناسان شرکت از کشور آلمان در اداره ایمنی و آتش نشانی فرودگاه بین المللی مهرآباد برگزار گردید.دوره مذکور شامل 3 ساعت تئوری و 5 ساعت عملی بود .
۳ خرداد ۱۳۹۵
از آنجایی که خط مشی و استراتژی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به پایه دو اصل پویایی و توانمند سازی نیروی انسانی و مجهز شدن به تجهیزات بروز و امکانات متناسب صنعت هوانوردی می باشد ، با نگاه ویژه مدیر عامل شرکت و هیئت مدیره محترم، اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال جهت تهیه تجهیزات و وسایل پیشرفته آمادگی جسمانی و ورزشی برای افزایش مهارت جسمی پرسنل ایمنی زمینی در سطح فرودگاه های کشور اختصاص یافت .
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
به گزارش اداره کل عملیات ایمنی زمینی ، با حضور اکبری معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران رامین بابازاده به معاونت آموزش و مجتبی شعاعی به معاونت تجهیزات اداره کل منصوب گردیدند.
اکبری با تاکید بر نقش حیاتی ایمنی و آتش نشانی در عملیات عنوان کرد در بخش عملیات هوانوردی تمامی پارامترها از دستگاههای ناوبری تا عوامل مراقبت پرواز حياتي بوده و در عین حال با اهمیت است اما حضور و آمادگی ایمنی زمینی جزو اصول اصلی بوده که می تواند در نشست و برخاست نقش تعیین کننده داشته باشد.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
به گزارش اداره کل عملیات ایمنی زمینی ، با حضور اکبری معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران رامین بابازاده به معاونت آموزش و مجتبی شعاعی به معاونت تجهیزات اداره کل منصوب گردیدند.
اکبری با تاکید بر نقش حیاتی ایمنی و آتش نشانی در عملیات عنوان کرد در بخش عملیات هوانوردی تمامی پارامترها از دستگاههای ناوبری تا عوامل مراقبت پرواز قابل تغییر و در عین حال با اهمیت است اما حضور و آمادگی ایمنی زمینی جزو اصول اصلی بوده که می تواند در نشست و برخاست نقش تعیین کننده داشته باشد.

اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل

 

فیش حقوقی فیش حقوقی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سایت های مرتبت سایت های مرتبت