خبر خبر

مردی که تا آخرین لحظه زندگی زمینی خدمت کرد

به گزارش اداره ایمنی زمینی فرودگاه ساری محمد رضا رضیئی از کارکنان ایمنی زمینی در سن 44 سالگی به علت بیماری کلیوی دعوت حق را لبیک گفت.

محمد رضا در تمام این دوران همچنان مجدانه به فعالیت خود در ایمنی زمینی ادامه می داد و با عشق به شغل خود در جهت نجات جان مسافران پروازی گام بر میداشت.

مدیرکل ایمنی زمینی ضمن تسلیت و آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده ایشان و جامعه ایمنی زمینی گفت مجاهدان در عرصه ایمنی زمینی با تمام وجود حتی در سخت ترین شرایط برای خدمت به هموطنان عزیز تا پای جان گام بر می دارند.

حاجی بیگی خاطر نشان کرد شغل ایمنی زمینی در کنار تخصص حرفه ای که دارا می باشد، عشق، معرفت، آزادی و ایثار را یدک می کشدکه محمد رضا این اصول را به معرض نمایش گذاشت.

-------------------------------------
نظرات